Nieuws


Als laatste in de reeks kennisbases voor de hbo-lerarenopleidingen kunnen we nu de generieke kennisbasis voor de vakmaster presenteren. Dit is tevens de eerste kennisbasis van de volgende versies van de (herijkte) kennisbases die de komende tijd zullen worden opgeleverd.  

vrijdag, 10 februari 2017

In 2007 is er nogal wat consternatie over het kennisniveau op het hbo. Tweederde van alle eerstejaars pabostudenten zakt voor de, door het Cito ontwikkelde, taaltoets. Het niveau van de toets ligt iets hoger dan het eindniveau van de basisschool. Eerder werd al bekend dat de helft van alle nieuwe pabostudenten was gezakt voor de rekentoets die...

dinsdag, 7 februari 2017

Herman Bloem is docent aan zowel de tweede- als eerstegraads lerarenopleiding Wiskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het is een uitdaging om studenten goed voor te bereiden op de landelijke kennistoets, omdat de opleiding in modulevorm wordt aangeboden. Om te zorgen dat bepaalde kennis niet wegzakt, beginnen ze elke les met een...

vrijdag, 16 december 2016
NVAO concludeert dat 10voordeleraar bijdraagt aan borging basiskwaliteit studenten

De kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende....

vrijdag, 25 november 2016
Toetsgidsen 2016-2017 beschikbaar

Alle toetsgidsen en handreikingen voor het studiejaar 2016-2017...

donderdag, 13 oktober 2016
Gezamenlijke aanpak docenten borging kenniscomponent lerarenopleidingen succesvol

Zo blijkt uit het jaarverslag van de onafhankelijke Raad voor...

maandag, 19 september 2016
Vanuit casuïstiek kun je oneindig veel vragen bedenken

Eline Verweij (31) is vanaf 2006 vrijwel non-stop werkzaam in het...

donderdag, 28 april 2016
Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

Met trots presenteren wij ons Jaarverslag 2015 . In dit...

dinsdag, 26 april 2016
Het begint met plezier in rekenen-wiskunde

Twee pabo-studenten van Hogeschool de Kempel hebben voor de...

maandag, 18 april 2016