Nieuws


Op donderdag 19 april a.s. staat het programmabureau 10voordeleraar met een stand op het jaarcongres Meer waarde met hbo van de Vereniging Hogescholen.  

dinsdag, 17 april 2018

Afgelopen 23 en 27 maart hebben constructieteamleden van de landelijke kennistoetsen een bijeenkomst bijgewoond op het gebied van gesloten vraagvormen. Momenteel maken redacteuren met name gebruik van meerkeuzevragen. Met de komst van het nieuwe auteurssysteem kan op termijn ook gebruik gemaakt worden van innovatieve vraagvormen, zoals de...

donderdag, 29 maart 2018

In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen met Barbara de Kort, voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO), over meer aandacht voor burgerschap in de kennisbases pabo.

donderdag, 15 maart 2018
Overhandiging herijkte kennisbases lerarenopleidingen

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen...

dinsdag, 13 maart 2018
Een kijkje bij de externe validering kennisbasis vakmaster Duits

Maandag 26 januari 2018 was bij de externe validering van de...

donderdag, 22 februari 2018
Herijking van de kennisbases en het profileringskader van de pabo afgerond

Afgelopen donderdag 15 februari jl. zijn de herijkte kennisbases...

dinsdag, 20 februari 2018
Toetsuitslagen pabo

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag...

maandag, 19 februari 2018
Toetsuitslagen tweedegraads lerarenopleidingen

Vandaag hebben alle studenten van de tweedegraads...

dinsdag, 30 januari 2018
De Raad voor kwaliteitsborging presenteert rapportage landelijke kennistoetsen studiejaar 2016-2017

Na afronding van elk studiejaar presenteert de  Raad voor...

dinsdag, 10 oktober 2017