Nieuws


Het jaarverslag van het programma 10voordeleraar is beschikbaar. In dit jaarverslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar opgenomen. Daarnaast is informatie opgenomen over de achtergronden, organisatiestructuur, processen en werkwijzen.

vrijdag, 1 juni 2018

De toetsdata van de landelijke kennistoetsen voor studiejaar 2018-2019 zijn bekend: www.10voordeleraar.nl/toetsen/toetskalender . 10voordeleraar organiseert meerdere toetsafnames per jaar. Informeer bij je eigen hogeschool welke toetsmomenten ze aanbieden. Inschrijven verloopt via je eigen hogeschool.

donderdag, 24 mei 2018

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag ontvangen van de landelijke kennistoets. In totaal zijn bijna 700 studenten geslaagd voor Nederlandse taal en Rekenen-wiskunde. Gefeliciteerd!

dinsdag, 8 mei 2018
Jaarverslag Raad voor kwaliteitsborging peer-review

Onlangs is het jaarverslag van de Raad voor kwaliteitsborging...

dinsdag, 1 mei 2018
Jaarcongres Vereniging Hogescholen - Meer waarde met hbo... door landelijke samenwerking

Op donderdag 19 april a.s. staat het programmabureau...

dinsdag, 17 april 2018
Deskundigheidsbevordering op het gebied van gesloten vraagvormen

Afgelopen 23 en 27 maart hebben constructieteamleden van de...

donderdag, 29 maart 2018
Meer aandacht voor burgerschap in kennisbases pabo

In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen...

donderdag, 15 maart 2018
Overhandiging herijkte kennisbases lerarenopleidingen

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen...

dinsdag, 13 maart 2018
Een kijkje bij de externe validering kennisbasis vakmaster Duits

Maandag 26 januari 2018 was bij de externe validering van de...

donderdag, 22 februari 2018