Nieuws

Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

woensdag, 3 mei 2017

Ons jaarverslag is beschikbaar met informatie over de achtergronden en processen van 10voordeleraar en uiteraard de ontwikkelingen in het verslagjaar.

Download hier het jaarverslag van 10voordeleraar.

De hbo-lerarenopleidingen hebben in 2008 een systeem van kennisborging ontwikkeld, met als doel de kenniscomponent binnen de opleidingen te verstevigen. Gekozen is voor drie instrumenten: 1. Kennisbases 2. Landelijke kennistoetsen 3. Peer-review. In eigen beheer, maar wel met stevig onafhankelijk toezicht. Met als uiteindelijk doel dat elke startbekwame leerkracht over dezelfde vakinhoudelijke kennis beschikt. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen.

  • Kennisbases:
    Binnen de lerarenopleidingen zijn 61 kennisbases opgesteld. In 2016 werkten meer dan 100 vakdocenten intensief samen aan de herijking in kerngroepen of schrijfgroepen. Alle vakdocenten hebben input kunnen leveren. De validatie ligt in handen van het afnemende scholenveld en externe deskundigen.
  • Peer-review:
    Meer dan 500 vakdocenten van 31 instellingen zijn intensief betrokken bij peer-review. In 2016 gaat het om de kennisbases van 32 lerarenopleidingen en 11 pabo-vakken.
  • Landelijke kennistoetsen:
    In 2016 werkten ruim 180 vakdocenten en 30 wetenschappers en toetsdeskundigen aan de ontwikkeling van toetsvragen voor de landelijke kennistoetsen. Zij hebben afgelopen kalenderjaar 38 landelijke kennistoetsen ontwikkeld. Ongeveer 60 toetsafnamecoördinatoren en instituutsbeheerders van de hogescholen werken aan een veilige en betrouwbare toetsafname. In het verslagjaar zijn bijna 19.000 toetsen afgenomen, waarvan ruim 14.000 bij de pabo’s en bijna 5.000 bij de tweedegraads lerarenopleidingen. De normering komt tot stand met directe betrokkenheid van 175 vakdocenten en 150 leraren uit het werkveld. Ongeveer 600 studenten hebben zich ingeschreven voor inzage in de door hun gemaakte landelijke kennistoets.

Vakdocenten van de lerarenopleidingen vormen de spil van het programma
Vakdocenten hebben de gezamenlijke regie over cruciale onderdelen. Ze ontwikkelen kennisbases en houden die actueel. Ze construeren landelijke toetsvragen en toetsen en helpen de grens van zakken en slagen te bepalen. Via peer-review gaan vakdocenten instellingsoverstijgend met elkaar het kritische gesprek aan over de implementatie en borging van de kennisbasis in het les- en toetsprogramma op de individuele lerarenopleiding en formuleren aanbevelingen.

Versterking van de landelijke inhoudelijke samenwerking
Er zijn landelijke netwerken gevormd, waarin honderden vakdocenten van verschillende hogescholen met elkaar samenwerken aan de kenniscomponent van de opleiding. De samenwerking geeft een impuls aan de betrokkenheid van de vakdocenten bij de kwaliteitsverbetering en hun professionalisering. Voor de externe legitimiteit maken ook leraren uit het werkveld en deskundigen uit de wetenschap deel uit van de processen. Steeds meer worden in alle lagen van de lerarenopleidingen resultaten en good practices rondom het programma uitgewisseld. 10voordeleraar vormt de motor in de versterking van de landelijke inhoudelijke samenwerking.

Een duurzame kwaliteitsimpuls!
Er is door vakdocenten hard gewerkt aan de kwaliteitsslag. De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor de borging van het kennisniveau. Dit wordt onder andere erkend door het ministerie, de inspectie, de accreditatieorganisatie, directeuren en vakdocenten, maar volgt ook uit meerdere externe onderzoeken. Het programma wordt gekenmerkt als pionierswerk en een wereldwijd uniek project.

Download hier het jaarverslag van 10voordeleraar.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018
Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen...

woensdag, 4 juli 2018