Nieuws

Meer aandacht voor burgerschap in kennisbases pabo

donderdag, 15 maart 2018

In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen met Barbara de Kort, voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO), over meer aandacht voor burgerschap in de kennisbases pabo.

Eens in de zes jaar worden de kennisbases van de pabo’s herijkt. In de ronde van dit jaar zijn actuele onderwerpen als burgerschap en sociale veiligheid en sociale redzaamheid daar steviger in verankerd. “Maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons om op deze punten stevigere eisen te formuleren,” vertelt Barbara de Kort.

Barbara de Kort is als voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) verantwoordelijk voor de herziening van de kennisbases voor de pabo. De kennisbases beschrijven de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een startbekwame leerkracht moet beheersen. “De kennisbasis is natuurlijk maar een onderdeel van de pabo-opleiding, het gaat ook om de oefening in beroepsvaardigheden, maar het is wel een belangrijk onderdeel dat up-to-date moet zijn.”

Samen met opleidingsdocenten van de pabo’s is het afgelopen jaar het gesprek gevoerd over de punten waarop de kennisbases inhoudelijk zouden moeten worden herzien. Een onderdeel dat dit jaar meer aandacht heeft gekregen is burgerschapsvorming. Er is voor gekozen om dit geen op zichzelf staand vak te laten worden, maar als een thema dat door het pabo-onderwijs heen in de verschillende vakken terugkomt.

Lees hier het gehele artikel.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018
Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen...

woensdag, 4 juli 2018