Landelijke bijeenkomst constructieteams

Wat kun je verwachten? Als spreker hebben wij Silvester Draaijer van de Vrije Universiteit Amsterdam bereid gevonden om na de lunch een plenaire sessie te verzorgen. In zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij een model om docenten te ondersteunen in het maken van vragen. Vervolgens ga je naar aanleiding van zijn lezing met je eigen cluster aan de slag. Voorafgaand aan de lunch kun je er ook voor kiezen om een verbredings- of verdiepingsmodule naar keuze te volgen. Denk hierbij aan de mogelijkheden van het toekomstige toetssysteem, de ideale toetsvraag vanuit psychometrisch oogpunt, kennismaken met peer-review, efficiënter werken met qmp of de werkwijze 10voordeleraar: fabels en feiten. In het tweede deel van de middag is er een verkenningssessies op maat met je eigen constructieteam over de herijking van de kennisbasis en wat dit mogelijk zou kunnen betekenen voor de landelijke kennistoets. De bijeenkomst sluiten we om 16.30 uur af met een borrel.

Klik hier voor het volledige programma (pdf).

Landelijke bijeenkomst constructieteams 20 april 2017
Verbredings-en verdiepingsmodules


Vraag


Dieetwensen


Overige vragen en/of opmerkingen