Nieuws

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

maandag, 9 juli 2018

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als programmadirecteur bij het programmabureau 10voordeleraar. Ze maakt de overstap naar de Hogeschool Rotterdam waar ze aan de slag gaat als procesregisseur instellingsaccreditatie en kwaliteitsafspraken. Arian heeft de afgelopen jaren met veel inzet en resultaat leiding gegeven aan het programma 10voordeleraar. Van begin 2010 tot augustus 2014 combineerde zij deze functie met die van adjunct-directeur van de Vereniging Hogescholen.

In de acht jaar heeft ze binnen het programma een prachtig samenwerkingsverband tot stand gebracht. In netwerken werken honderden lerarenopleiders samen met andere deskundigen aan landelijke kennisbases, peer-review en kennistoetsen. Externe stakeholders, zoals het ministerie van OCW, de inspectie, de NVAO en de OECD, hebben aangegeven dat 10voordeleraar een innovatieve vorm van landelijke samenwerking tot stand heeft gebracht. De maatschappelijke waardering voor de lerarenopleidingen is mede door deze externe verantwoording verbeterd.

Arian vindt het een mooi moment om het stokje over te dragen: "Het programma staat inmiddels stevig. Mijn belangrijkste drijfveer de afgelopen jaren was lerarenopleiders concrete handvaten te bieden om in landelijke samenwerkingsvormen de kwaliteit van de kenniscomponent van de lerarenopleidingen én het kennisniveau van toekomstige leraren te definiëren en te borgen. De basis van deze vorm van professional governance is de afgelopen jaren gelegd. Het programma gaat een nieuwe fase in waarbij gewerkt zal worden aan de verdere professionalisering van de samenwerkingsvormen en de doorontwikkeling van de landelijke kennisbases, peer-review en kennistoetsen."

Vanwege het belang en de continuïteit van het programma 10voordeleraar hebben we Peter Roos, nu coördinator bij het programmabureau 10voordeleraar, gevraagd en bereid gevonden de werkzaamheden van Arian over te nemen.

Wij wensen Arian veel succes!

Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen...

maandag, 3 september 2018
Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018