Nieuws

Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

maandag, 3 september 2018

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen studiejaar 2018-2019 zijn beschikbaar. De toetsgids vormt samen met de kennisbasis, voorbeeldtoets en eventuele handreiking een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op de toets. De materialen zijn te vinden op https://www.10voordeleraar.nl/toetsen/oefenmateriaal.

Toetsgids

In de toetsgids is informatie opgenomen over de inhoud van de toets, de voorbereiding en de toetsafname zelf. Daarnaast is als bijlage de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen opgenomen.

Kennisbasis

In de toetsgids is een overzicht opgenomen van domeinen die getoetst worden in de landelijke kennistoets. In de kennisbasis zijn deze domeinen beschreven.

Voorbeeldtoets

De voorbeeldtoetsen kennen dezelfde indeling in toetsblokken en hebben hetzelfde aantal vragen als de echte toets. Door het maken van deze voorbeeldtoets kan een student ervaring op doen met de werking van het toetssysteem.

Handreiking

Voor een aantal landelijke kennistoetsen is door lerarenopleiders van de lerarenopleidingen een lijst met begrippen, toetsdoelen en/of aanbevolen literatuur opgesteld. Deze handreiking biedt houvast voor de selectie van leerstof en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. Het is een hulpmiddel voor een (niet limitatieve) oriëntatie op wat de reikwijdte van de toets is: de kennisbasis blijft leidend voor de landelijke kennistoets.

Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018
Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018