Een mooi en ambitieus programma!

Een 10 voor de leraar. De ambitie is duidelijk: docenten laten uitblinken in hun vak. Door goede lerarenopleidingen. Het in kaart brengen van de daarvoor noodzakelijke kennis vormt het fundament. De opleidingen hebben daarvoor de verantwoordelijkheid genomen. Over de volle breedte: pabo, tweedegraads, vakmasters. De samenwerkende hogescholen hebben de regie en organisatie in handen gelegd van hun Vereniging Hogescholen.

Zorg voor goede leraren. Dat is de opdracht van de politiek, de samenleving, de komende generaties. Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen zijn onmisbaar. Voor welvaart, welzijn, welbevinden. Voor de kenniseconomie en de ontwikkeling van burgers. De opdracht is dan ook begrijpelijk en duidelijk. Twijfel over de kwaliteit mag er niet zijn. De barsten in het beeld van de leraar behoren naar de geschiedenisboeken verwezen te worden. Druk van de buitenwereld en een groeiend kwaliteitsbesef binnen de docentenopleidingen versterken elkaar. Daarom de behoefte aan het vastleggen van de vereiste kennis in zgn. 'kennisbases' en het ontwikkelen van landelijke kennistoetsen.

Het proces heeft vaart. Inmiddels zijn alle 61 kennisbases compleet. Voor elke lerarenopleiding in het HBO, op bachelor en masterniveau. Studenten hebben  voor het eerst landelijke kennistoetsen in 2013/2014 gemaakt. Voor het studiejaar 2014/2015 zijn er inmiddels 17, verplichte, kennisbasistoetsen: 2 voor de pabo's en 15 voor de lerarenopleidingen. Vele duizenden vragen weerspiegelen de inhoud van de kennisbases. De verbinding met curricula neemt gaandeweg toe. Het proces van ontwikkelen, valideren en onderhouden van kennis is doordacht en transparant. Opleidingen en docenten zijn erbij betrokken. Zij zijn er eigenaar van. Het is hun verantwoordelijkheid, hun vak, hun kennis.

Het is een ontdekkingstocht. Eentje die nooit ophoudt. Want de samenleving, het onderwijs en kennis zijn voortdurend in beweging. Kennisbases en –toetsen daarmee ook. Deze levend en actueel houden is een blijvende opgave. Ze zijn onmisbaar bij het opleiden van goede docenten. Maar er is méér. Dat weten de opleiders, de docenten, de studenten, de leerlingen. Dat klinkt ook door in de honderd verzamelde kanttekeningen bij dit project. Betrokken, kritisch, inspirerend, waarschuwend. Maar steeds staat het doel helder op het netvlies: een 10 voor de leraar.Vacature: projectleider voor het programmabureau

Wegens het vertrek van de huidige projectleider zijn we voor het...

donderdag, 12 oktober 2017
De Raad voor kwaliteitsborging presenteert rapportage landelijke kennistoetsen studiejaar 2016-2017

Na afronding van elk studiejaar presenteert de  Raad voor...

dinsdag, 10 oktober 2017
Vacature: data-analist / psychometrisch specialist

Voor het programmabureau 10voordeleraar zijn wij op zoek naar...

vrijdag, 1 september 2017