Lerarenopleiders zijn samen eigenaar van hun vak!

Lerarenopleiders zijn samen eigenaar van hun vak!

Systeem van kennisborging

De lerarenopleidingen hebben hun handen ineengeslagen om de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen te versterken. Ze hebben een systeem van kennisborging ontwikkeld, waarbij gekozen is voor drie instrumenten: 1. Kennisbases 2. Landelijke kennistoetsen 3. Peer-review. Met als uiteindelijk doel dat elke startbekwame leraar over hetzelfde minimale kennisniveau beschikt.

Van, voor en door lerarenopleiders

Lerarenopleiders vormen de spil van het programma. Binnen het programma denken ze intensief na over de vakinhoud, de vakdidactiek en het minimale kennisniveau dat een startbekwame leraar moet beheersen en hoe ze dit eindniveau kunnen borgen. De lerarenopleiders hebben de gezamenlijke regie over cruciale onderdelen. Ze ontwikkelen en onderhouden de kennisbases. Ze construeren toetsvragen en de landelijke toetsen en helpen de grens van zakken en slagen te bepalen. En ze gaan met elkaar het kritische gesprek aan over de implementatie en borging van de kennisbasis in het onderwijsprogramma. Voor de externe legitimiteit maken leraren uit het werkveld en deskundigen uit de wetenschap deel uit van de processen. Regelmatig sluiten ook landelijke beleidsbepalers aan. Door de betrokkenheid van zoveel mensen wordt het systeem van kennisborging breed gedragen.

Landelijke vakinhoudelijke samenwerking

Al deze activiteiten leveren ook nog iets anders op. Het brengt lerarenopleiders van diverse instellingen met elkaar in contact. Honderden lerarenopleiders van verschillende hogescholen werken actief en enthousiast met elkaar samen in verschillende landelijke (kennis)netwerken: instellingsoverstijgend, vakoverstijgend en onderwijsbreed. Ze krijgen gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de vakinhoud en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen. Ook is er steeds meer aandacht voor kennisdeling door openheid en transparantie. In alle lagen van de lerarenopleidingen worden resultaten en good practices uitgewisseld: tussen bestuurders, directeuren, lerarenopleiders en studenten. Zij gaan zowel verticaal als horizontaal met elkaar in gesprek om van elkaar te leren.

Betrokkenheid bij kwaliteitsbeleid

En de gezamenlijke inspanningen leveren ook mooie opbrengsten op. De borgingsinstrumenten en de onderlinge samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dit constateren ook de beoordelingsinstanties in hun evaluaties. Daarnaast zijn het prachtige instrumenten voor de professionalisering van de lerarenopleider op zowel zijn vakgebied als op het terrein van meesterschap. De samenwerking geeft een impuls aan de betrokkenheid van de lerarenopleiders bij het kwaliteitsbeleid van het onderwijs. Ze dragen op deze manier bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan het onderwijs in het werkveld. 

Het onderwijs is voortdurend in beweging en het gesprek over de inhoud van de lerarenopleidingen blijft dan ook volop in leven!Landelijke kennistoetsen gaan door ondanks weersverwachtingen

Ondanks de verwachte sneeuwval gaan de toetsafnames vanmiddag voor...

maandag, 11 december 2017
Cesuur landelijke kennistoetsen pabo

Studiejaar 2017-2018 / toetsperiode 1 Rekenen-wiskunde: 39 vragen...

donderdag, 16 november 2017
De Raad voor kwaliteitsborging presenteert rapportage landelijke kennistoetsen studiejaar 2016-2017

Na afronding van elk studiejaar presenteert de  Raad voor...

dinsdag, 10 oktober 2017