Vraagontwikkeling

Kennisbasis: beschrijft voor het vakgebied de noodzakelijke kennis van een startende leraar.

Domeinen en subdomeinen: onderscheiden de leerdoelen waaruit de kennisbasis is opgebouwd.

Toetsmatrijs: blauwdruk die een evenwichtige samenstelling van de toets garandeert. Verdeelt de vragen over domeinen en subdomeinen.

Toetsitems: vragen die tot stand komen volgens een digitaal  kwaliteitsproces.

OK: Vragen zijn klaar voor toekomstig gebruik.

Landelijke toetsitembank: bevat alle goedgekeurde vragen van het betreffende vak.