Redacteur: vraagontwikkelaar

 • Stelt vragen op onder leiding van de hoofdredacteur
 • Reviseert vragen na feedback
 • Geeft collegiaal advies op vragen van andere redacteuren 

 

  Hoofdredacteur: stuurt de redactie aan

  • Beoordeelt toetsvragen van redacteuren
  • Reviseert vragen na feedback
  • Zet toetsen klaar voor een toetsafname
  • Analyseert toetsvragen en de toetsen na een toetsafname
  • Initieert kwaliteitsverbeteringen in het toetsvraagontwikkel-proces

   

  Vakcommissie: commissie van vakdeskundige docenten van een lerarenopleiding, aangevuld met een vakdeskundige voorzitter afkomstig van buiten de sector

  • Oordeelt of de vraag past binnen de kennisbasis
  • Oordeelt of de vragen inhoudelijk kloppen
  • Adviseert de hoofdredacteur en de redactieleden over aanpassingen
  • Bekijkt de toets voor iedere toetsafname om te zien of deze evenwichtig is samengesteld

  Kwaliteitspanellid: toetsdeskundig adviseur 

  • Geeft feedback aan het redactieteam over de toetstechnische kwaliteit van elke vraag

  Taalcorrector: taalspecialist

  • Corrigeert vragen op juist gebruik van spelling en grammatica
  • Corrigeert de lay-out van vragen

  Landelijke toetsenbank: bevat alle vragen van een vak die het hele kwaliteitsproces hebben doorlopen en die in een toets gebruikt kunnen worden