Inzage van de landelijke kennistoetsen

Je kan de door jou gemaakte toets en beoordeling op een beperkt aantal momenten inzien. Nadat je de uitslag van je hogeschool hebt ontvangen, kun je je via deze website inschrijven voor één van de inzages die door 10voordeleraar worden georganiseerd. Inzage vindt plaats onder examencondities. Je ziet wat je per vraag hebt geantwoord, of het gegeven antwoord correct is en wat het juiste antwoord is. Er is geen inhoudelijk deskundige aanwezig. De regels voor inzage zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.


Ontwikkel je herkansingsstrategie door gebruik te maken van je domeinscores

Om een herkansingsstrategie te bepalen, is het verstandig om de domeinscores van de door jou gemaakte toets te bespreken met je docent. De individuele domeinscores verstrekt 10voordeleraar aan de opleiding. Mocht je deze niet bij de uitslag hebben gekregen, dan kan je deze alsnog opvragen bij je eigen opleiding. 

Klik hier voor meer informatie als je je wilt voorbereiden voor een herkansing. 

Inzage vindt plaats onder examencondities

Mocht je besluiten dat je graag je gemaakte toets en beoordeling wil inzien, hou dan rekening met de onderstaande zaken:

  • De inzage vindt plaats onder examencondities. 
  • Legitimatie met een geldige studentenkaart is verplicht. Vergeet deze dan ook niet mee te nemen.
  • Jassen, tassen, horloges, telefoons en andere middelen waarmee elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moeten worden opgeborgen in een kluisje.
  • Het is niet toegestaan om aantekeningen te maken of gebruik te maken van een eigen rekenmachine. Alleen tijdens de inzage van de landelijke kennistoets biologie, economie, natuurkunderekenen-wiskundescheikunde en wiskunde mag je berekeningen maken op gepersonaliseerd kladpapier dat wordt verstrekt. Dit kladpapier moet je na afloop inleveren. Bij deze vakken mag je ook gebruik maken van de rekenmachine die is geïnstalleerd op de computer. Een eigen rekenmachine is niet toegestaan.
  • Je mag tijdens de inzage niet met elkaar praten.
  • Bij de inzage is er geen deskundige op het vakgebied aanwezig. Het is dan ook niet mogelijk om inhoudelijke vragen over de toets te stellen. Deze worden ook niet door de surveillant beantwoord.
  • Alleen de meest actueel aangeboden toets is in te zien. Toetsen die eerder zijn gemaakt kunnen niet meer worden bekeken.
  • De inzagetijd per toets is 45 minuten. Het is belangrijk dat je op tijd komt. Als je te laat komt, dan gaat dit af van je inzagetijd. Als je meer dan een kwartier te laat bent, vervalt je mogelijkheid tot inzage.
  • De inzage is strikt persoonlijk. Alleen studenten die zijn aangemeld worden toegelaten. Het is dan ook niet toegestaan om iemand mee te nemen. Het is voor de betreffende persoon helaas ook niet mogelijk om te wachten in de gang of elders in het gebouw.

Locatie en bereikbaarheid

Alle inzages vinden plaats op het kantoor van de Vereniging Hogescholen. Hier is ook 10voordeleraar gevestigd. Je kunt je melden bij de expeditie-ingang aan de Jan Evertstraat 1a. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Den Haag cs is het acht minuten lopen.

Overzicht en inschrijven inzagemomenten

De inzages worden na een toetsafname georganiseerd op een beperkt aantal momenten. Nadat je de uitslag van je hogeschool hebt ontvangen, kun je je tijdens de vastgestelde inschrijfperiode inschrijven voor één van de inzages die 10voordeleraar organiseert. Afhankelijk van de belangstelling worden inzagemomenten opengezet. De data worden gecommuniceerd tijdens de toetsafname en bij het verstrekken van de uitslag. Daarnaast zijn ze vanaf het begin van het studiejaar terug te vinden in de toetskalender op deze website. Via die pagina kun je je ook inschrijven.

Niet eens met de uitslag?

De vaststelling van de uitslag van de landelijke kennistoetsen heeft een wetenschappelijke basis. De cesuurbepaling van de toets vindt uiterst zorgvuldig plaats. Eerst wordt de betrouwbaarheid van de toets vastgesteld en wordt de psychometrische kwaliteit van iedere vraag afzonderlijk bekeken. Wanneer de analyses daartoe aanleiding geven, kan een vraag achteraf uit de toets worden verwijderd of kan er nog een alternatief worden goed gerekend. Vervolgens bepaalt het normeringspanel de moeilijkheidsgraad van de toets: wat is de ondergrens voor een voldoende. Het normeringspanel bestaat uit lerarenopleiders van lerarenopleidingen en docenten uit het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Het cesuuradvies wordt goedgekeurd door de onafhankelijke Raad voor Kwaliteitsborging van de landelijke kennistoetsen en vervolgens  vastgesteld door de Vaststellingscommissie. Mocht je, ondanks het zorgvuldige proces rondom de uitslagbepaling, het niet eens zijn met de uitslag, dan kun je tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen bij de examencommissie van je eigen hogeschool. Dit dien je te doen binnen twee weken nadat de landelijke inzage-periode is afgelopen bij de toegankelijke faciliteit (ook wel Loket of Klachtenloketgenoemd) van je eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. Raadpleeg deze zorgvuldig. De regels voor beroep zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids10voordeleraar heeft geen invloed op besluiten van de examencommissie.

Klik hier voor meer informatie over de vaststellingsprocedure.Landelijke kennistoetsen gaan door ondanks weersverwachtingen

Ondanks de verwachte sneeuwval gaan de toetsafnames vanmiddag voor...

maandag, 11 december 2017
Cesuur landelijke kennistoetsen pabo

Studiejaar 2017-2018 / toetsperiode 1 Rekenen-wiskunde: 39 vragen...

donderdag, 16 november 2017
De Raad voor kwaliteitsborging presenteert rapportage landelijke kennistoetsen studiejaar 2016-2017

Na afronding van elk studiejaar presenteert de  Raad voor...

dinsdag, 10 oktober 2017