Over 10voordeleraar

Versterken van de kenniscomponent in de lerarenopleidingen

Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen, daar mag geen twijfel over bestaan. Een aantal jaar geleden is daarom het initiatief genomen om de kenniscomponent in de lerarenopleiding te versterken. In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar. Als regievoerder functioneren wij onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen. Honderden docenten steken talloze uren in het schrijven en actualiseren van de kennisbases, in het borgen van de kennisbases binnen de opleidingen door collegiale afstemming en door het ontwikkelen en beoordelen van toetsvragen voor de landelijke kennistoetsen. Met succes: de minister geeft aan dat het een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.